TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 26/02/2021, 06:44
IFS

 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (UpCOM)

Giá hiện tại: IFS 22.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IFS: 10.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IFS của CTCP Thực phẩm Quốc tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 19/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020;
3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGĐ”) trong năm 2020;
5. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2020;
          - Nội dung họp: 6. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020;
7. Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
8. Đề xuất ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập các năm 2022-2023;
9. Đề xuất thay thế Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
10. Đề xuất ban hành mới quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
11. Yêu cầu chấp thuận của AGM-2021 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
IFS: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021
IFS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021
IFS: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
IFS: Tái bổ nhiệm ông Yutaka Ogami giữ chức Tổng giám đốc từ 17/12/2020
IFS: Báo cáo tài chính quý 3/2020
IFS: Thay đổi điện tích đất sử dụng của nhà máy
IFS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
IFS: Nghị quyết của HĐQT chấm dứt đầu tư Công ty TNHH Thực phẩm Ava
IFS: Báo cáo tài chính quý 2/2020
IFS: Interfood thông báo không còn có Công ty con (vì lý do sáp nhập)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.