TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 17/03/2022, 16:04
IDJ

 Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam (HNX)

Giá hiện tại: IDJ 13.1 -0.4(-2.96%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IDJ: 30.3.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
+ Thông qua danh sách ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
IDJ: Nghị quyết HĐQT triêu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
IDJ: Đã phát hành 73.512.976 cp
IDJ: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 147.025.952 cp
IDJ: Quyết định của chủ tịch HĐQT về ban hành điều lệ công ty
IDJ: CBTT tiến độ sử dụng vốn
IDJ: Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cp không chào bán hết
IDJ: CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã mua 3.500.000 quyền mua
IDJ: Con ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên HĐQT đã bán 963.460 quyền mua
IDJ: Mẹ ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên HĐQT đã bán 523.600 quyền mua
IDJ: CTCP Đầu tư APEC Holding đã bán 4.349.400 quyền mua
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.