TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 18/03/2022, 16:04
ICN

 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UpCOM)

Giá hiện tại: ICN 75.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ICN: 1.4.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Các tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
ICN: Nghị quyết HĐQT v/v xin ý kiến cổ đông về hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
ICN: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
ICN: 21.2.2022, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
ICN: CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO đã bán 5 cổ phiếu quỹ
ICN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
ICN: Nghị quyết HĐQT v/v xin ý kiến cổ đông về hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
ICN: Đăng ký bán 5 cổ phiếu quỹ
ICN: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
ICN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ICN: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.