TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 27/04/2016, 09:20
ICN

 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UpCOM)

Giá hiện tại: ICN 69.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ICN: 09/05/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 10/06/2016
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành của Công ty năm 2015;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
+ Thông qua toàn văn Điều lệ được thay đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
+ Thông qua việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2015 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2016;
+ Thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.


HNX

Theo HNX

Các tin khác
ICN: Nghị quyết HĐQT về KQKD quý I/2016, KHKD quý 2/2016
HTI: CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã bán 113.310 cp
HTI: CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã bán 303.170 cp
HTI: CTCP DTXD Dầu Khí IDICO đăng ký bán 873.220 cp
HTI: CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO đã bán 387.960 cp
ICN: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
ICN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp VN- TNHH MTV
ICN: Bà Nguyễn Thị Xuân Loan - CĐL đã mua 868.700 CP
ICN: CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng VN đã mua 949.800 CP
ICN: Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp VN- TNHH MTV đã bán 1.818.700 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.