MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 17/11/2022, 16:37
IBD

 CTCP In Tổng hợp Bình Dương (UpCOM)

Giá hiện tại: IBD 10.0 -1.0(-9.09%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
IBD: Ông Đặng Hoàng Ân - Phó Giám đốc đăng ký mua 80.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Hoàng Ân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: IBD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 80.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/11/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/12/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
IBD: Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát đã mua 7.300 CP
IBD: Bà Nguyễn Trần Xuân Lan đã bán 899.400 CP, không còn là cổ đông lớn từ 04/11/2022
IBD: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chủ tịch HĐQT đã bán 630.000 CP
IBD: Ông Nguyễn Tuấn Anh đã mua 1.665.000 CP, trở thành CĐL từ 04/11/2022
IBD: Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 7.300 CP
IBD: Cổ đông lớn Nguyễn Trần Xuân Lan đã bán 500 CP
IBD: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 630.000 cổ phiếu
IBD: Ông Đặng Hoàng Ân làm Phó GĐ phụ trách Kinh doanh từ 1.10.2022
IBD: Bà Trần Thị Hương Xuân-thành viên HĐQT chết do bị bệnh từ 15.9.2022
IBD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.