MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 19/04/2022, 09:14
IBD

 CTCP In Tổng hợp Bình Dương (UpCOM)

Giá hiện tại: IBD 11.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IBD: Chồng bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán 1.500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hùng
- Mã chứng khoán: IBD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thị Ánh Tuyết
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.700 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/04/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/05/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
IBD: Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 10.300 CP
IBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IBD: 23.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
IBD: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
IBD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
IBD: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
IBD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
IBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IBD: 24.11.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.