MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 04/03/2022, 10:12
IBD

 CTCP In Tổng hợp Bình Dương (UpCOM)

Giá hiện tại: IBD 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IBD: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
IBD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
IBD: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
IBD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
IBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IBD: 24.11.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
IBD: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021
IBD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
IBD: Quyết định cử, thôi cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư tại CTCP In tổng hợp Bình Dương
IBD: Bổ nhiệm bà Trần Thị Hương Xuân giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 15/09/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.