MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 24/02/2012, 18:10
HUT

 Công ty Cổ phần Tasco (HNX)

Giá hiện tại: HUT 14.1 -0.1(-0.7%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HUT: 05/03, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Tasco (mã CK: HUT) như sau:

1.      Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2012

2.      Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2012

3.      Lý do và mục đích:Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến họp: Dự kiến 21/04/2012

- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2011 - Tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 và định hướng cho nhiệm ký tới;

+ Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2012, Báo các tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 và tổng kết nhiệm kỳ 2007 - 2012;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

+ Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2011, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012;

+ Phương án huy động vốn và tăng vốn điều lệ;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012;

+ Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

+ Bầu HĐQT và Ban kiểm soát (Do hết nhiệm kỳ từ năm 2007-2012);

+ Các vấn đề khác.


HNX

Theo HNX

Các tin khác
HUT: NQ HĐQT v/v: Thông qua thời gian chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2013 thành cổ phiếu
HUT: Nghị quyết v/v: Sửa đổi nội dung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
HUT: NQ HĐQT v/v: Thông qua phương án phát hành TPCĐ và CBCP riêng lẻ cho CĐCL
HUT: Nghị quyết v/v phát hành trái phiếu chuyển đổi và chào bán CP riêng lẻ
HUT: Lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng vọt nhưng mới hoàn thành phần nhỏ kế hoạch
HUT: Ngày 08/11, Bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Nam giữ chức Phó TGĐ thay cho ông Nguyễn Đức Kiên
HUT: 05/03, ngày GDKHQ tham dự ÐHÐCÐ thường niên năm 2012
HUT: Doanh thu tăng 24%, LNST vẫn giảm 12%
Từ lơ xe thành đại gia bất động sản
HUT: Ông Ngô Đại Yến-thành viên BKS đã từ trần
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.