MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 22/08/2022, 08:42
HTR

 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái (UpCOM)

Giá hiện tại: HTR 10.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HTR: NĐT Nguyễn Việt Hoàng đã mua 160.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Hoàng
- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 160.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,66%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 17/08/2022.

Theo HNX

Các tin khác
HTR: Cổ đông lớn Phạm Văn Tú đã bán 160.000 cổ phiếu
HTR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
HTR: 6.6.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.120đ/cp)
HTR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021
HTR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
HTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
HTR: 10.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
HTR: Giải trình ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2021
HTR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
HTR: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.