MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 23/11/2017, 09:06
HSA

 Công ty Cổ phần HESTIA (UpCOM)

Giá hiện tại: HSA 51.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
HSA: Em ông Lã Giang Trung - Chủ tịch HĐQT đã mua 100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Trung Hiếu
- Mã chứng khoán: HSA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Giang Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 401.800 CP (tỷ lệ 23,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không công bố
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/10/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/11/2017.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
HSA: Vợ ông Lã Giang Trung - Chủ tịch HĐQT đã bán 17.400 CP
HSA: Ông Nguyễn Đức Khang - Phó Tổng Giám đốc đã bán 13.000 CP
HSA: Công bố thông tin BCTC 9 tháng năm 2017 và Báo cáo giải trình chêch lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái
HSA: Em ông Lã Giang Trung - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000 CP
HSA: Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 1.000 CP
HSA: Ông Nguyễn Đức Khang - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 90.000 CP
HSA: Vợ ông Lã Giang Trung - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 17.400 CP
HSA: Nghị quyết HĐQT v/v phát hành cp riêng lẻ
HSA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
HSA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.