MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 05/04/2022, 09:22
HMH

 Công ty Cổ phần Hải Minh (HNX)

Giá hiện tại: HMH 11.7 +0.7(+6.36%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HMH: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2022

.
File đính kèm:

1.HMH_2022.4.5_0efc5b1_Phan_III_05__TO_TRINH_KQKD_2021_VA_KE_HOACH_SXKD_2022_signed.pdf

2.HMH_2022.4.5_1095a77_Phan_III_07__TO_TRINH_SUA_DOI_DIEU_LE_signed.pdf

3.HMH_2022.4.5_10ce70b_Phan_I_2_The_le_bieu_quyet_tai_DHCD2022_signed.pdf

4.HMH_2022.4.5_1130cca_Phan_V_Nghi_quyet_du_thao_DHDCD_2022_HMH_signed.pdf

5.HMH_2022.4.5_2027e68_Phan_IV_4_Quy_che_deung_cu_HDQT_BKS_nhiem_ky_20222026_signed.pdf

6.HMH_2022.4.5_2ff1498_Phan_I_3_Quy_che_bau_cu_nhiem_ky_2022__2026_signed.pdf

7.HMH_2022.4.5_3b78046_Phan_III_04__TO_TRINH_THONG_QUA_BC_DA_DUOC_KIEM_TOAN_2021_signed.pdf

8.HMH_2022.4.5_3cacaaf_Phan_II_02__BAO_CAO_CUA_BAN_GIAM_DOC_2021trinhDH_signed.pdf

9.HMH_2022.4.5_4631d03_Phan_IV_2_SYLL_2022_signed.pdf

10.HMH_2022.4.5_5bacf73_Phan_II_01_BC_HDQT_NAM__2021_trinh_DH_signed.pdf

11.HMH_2022.4.5_6413dca_Phan_IV_1_MAU_DON_UNG_DE_CU_signed.pdf

12.HMH_2022.4.5_70a5cc8_Phan_II_03__BAO_CAO_BKS_DHCD_2021_signed.pdf

13.HMH_2022.4.5_7718472_Phan_IV_5_PBQPBC_2022_signed.pdf

14.HMH_2022.4.5_8c840d0_Phan_VI_THU_MOI__GIAY_UY_QUYEN_signed.pdf

15.HMH_2022.4.5_8ca8b4d_Phan_I_00_CHUONG_TRINH_DAI_HOI_signed.pdf

16.HMH_2022.4.5_95c6d0b_Phan_IV_3_BAN_CAM_KET_signed.pdf

17.HMH_2022.4.5_b66e514_CV_Cong_bo_thong_tin_thu_moi_va_tai_lieu_DHDCD_2022_signed.pdf

18.HMH_2022.4.5_b8d4722_Phan_I_1_QUY_CHE_TO_CHUC_DAI_HOI_2022_signed.pdf

19.HMH_2022.4.5_bebb941_Phan_III_08__TO_TRINH_UY_QUYEN_HDQT_CHON_DON_VI_KIEM_TOAN_2022_signed.pdf

20.HMH_2022.4.5_c98c8ec_Phan_III_06__TO_TRINH_PHAN_PHOI_LOI_NHUAN_2021_signed.pdf



Theo HNX

Các tin khác
HMH: Giải trình lệch LNST trên BC riêng năm 2021 so với cùng kỳ và giữa trước và sau kiểm toán
HMH: Vợ ông Phùng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 138.896 CP
HMH: Cổ đông lớn Vũ Đức Tuấn đã mua 200.000 cp
HMH: 30.3.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
HMH: Thông báo chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
HMH: Cổ đông Vũ Đức Tuấn đã mua 300.000 cp, trở thành CĐL từ 8.3.2022
Thị giá quanh vùng đỉnh, một lãnh đạo Hải Minh vẫn đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HMH
HMH: Ông Trần Quang Tiến - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP
HMH: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2021
HMH: Ông Nguyễn Văn Hà - Ủy viên HĐQT đã bán 340.185 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.