MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 15/03/2022, 14:54
HHG

 Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HNX)

Giá hiện tại: HHG 1.9 +0.1(+5.56%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HHG: 25.3.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHG của CTCP Hoàng Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Hoàng Hà, số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Tờ trình về việc sửa Điều lệ Công ty;
+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;


Theo HNX

Các tin khác
HHG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
HHG: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
HHG: Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
HHG: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cp đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
HHG: Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
HHG: Ông Lưu Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT chưa bán cp
HHG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
HHG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
HHG: Bà Nguyễn Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát đã bán 26.600 CP
HHG: Nghị quyết HĐQT v/v bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.