MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 10/03/2022, 13:24
HDM

 Công ty Cổ phần Dệt May Huế (UpCOM)

Giá hiện tại: HDM 29.7 +0.2(+0.68%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HDM: 17.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDM của CTCP Dệt May Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Dệt May Huế - 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo công tác đầu tư năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và thời gian chi trả cổ tức năm 2021;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
HDM: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
HDM: Ngày 23/12/2024, giao dịch 500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
HDM: Chấp thuận niêm yết bổ sung 500.000 cổ phiếu
HDM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
HDM: Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
HDM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
HDM: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP
HDM: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 10.500.000 CP
HDM: Cổ đông nội bộ và người liên quan báo cáo kết qua giao dịch theo ESOP
HDM: Cổ đông nội bộ và người có liên quan thông báo giao dịch cổ phiếu theo chương trình ESOP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.