MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 18/01/2016, 17:00
HDM

 Công ty Cổ phần Dệt May Huế (UpCOM)

Giá hiện tại: HDM 36.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HDM: 02/02/2016, ngày GDKHQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDM của CTCP Dệt May Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến giữa tháng 3 năm 2016
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dệt may Huế - 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua Điều lệ sửa đổi Công ty;
+ Phương án tăng vốn Điều lệ;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016; Đề xuất chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Các vấn đề quan trọng khác.


HNX

Theo HNX

Các tin khác
HDM: Nghị quyết HĐQT thông qua KHKD năm 2016
HDM: Nghị quyết HĐQT Thông qua đánh giá KQSXKD quý III
HDM: Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2015
Kích hoạt thị trường 40 nghìn tỷ UpCOM
HDM: 18/05/2015, ngày ĐKCC trả cổ tức 30% bằng tiền mặt
HDM: Ông Phạm Gia Định - Giám đốc đã bán 300 CP
HDM: Ông Phạm Gia Định - Giám đốc đăng ký bán 35.000 CP
HDM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
HDM: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
HDM: 25/02/2015, Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.