MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 12/08/2015, 08:43
HCC

 Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm - Intimex (HNX)

Giá hiện tại: HCC 10.5 +0.6(+6.06%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Nhiều doanh nghiệp vượt kế hoạch kinh doanh sau nửa năm
Nhiều doanh nghiệp vượt kế hoạch kinh doanh sau nửa năm

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, ít doanh nghiệp báo lỗ trong khi số lượng doanh nghiệp hoàn thành 70-80% thậm chí trên 100% kế hoạch lợi nhuận cả năm là rất nhiều.

Năm 2015 đã trôi qua hơn một nửa, các doanh nghiệp niêm yết đang dần dần công bố Báo cáo tài chính quý 2 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Điểm qua, có thể thấy, đến thời điểm này, số lượng doanh nghiệp báo lỗ quý 2 là rất ít, trong khi đó, các doanh nghiệp đã hoàn thành 70-80% chỉ tiêu về doanh thu và lợi cả năm đã rất nhiều. Thậm chí, hơn chục doanh nghiệp đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đặt ra cho cả năm.

Cuối tháng 7/2015, CTCP Kinh Đô (mã chứng khoán KDC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015. Tính riêng quý 2 năm nay, doanh thu từ hoạt động tài chính của Kinh đô đã đạt gần 6.600 tỷ đồng, tăng vọt so với khoảng 37 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái, dẫn đến lợi nhuận trước thuế cuối quý đạt hơn 6.535 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên tới hơn 5.100 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm nay đạt tỷ lệ 39%, giữ nguyên tỷ lệ đạt được 6 tháng đầu năm 2014.

Đạt được kết quả khả quan này là do Kinh Đô vừa hoàn thành việc chuyển giao 80% cổ phần của công ty tại Kinh Đô Bình Dương (BKD) cho đối tác nước ngoài và ghi nhận 100% doanh thu từ thương vụ này vào lợi nhuận của mảng bánh kẹo.

Kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất của Kinh Đô

Kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất của Kinh Đô

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, KDC ghi nhận 6.582 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chính thức hoàn thành và vượt 1% kế hoạch cả năm. Và vừa qua, Kinh Đô cũng đã quyết định tạm ứng cổ tức 200% cho các cổ đông như là phần thưởng cho thương vụ bán cổ phần BKD này.

CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PGD) cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2015 và 6 tháng đầu năm. Dù doanh thu giảm hơn gần 400 tỷ so với cùng kỳ, song nhờ giá vốn giảm mạnh nên kết quả kinh doanh quý 2 rất khả quan với con số lãi ròng hơn 93 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận của PVGasD lện tới 172 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và chính thức vượt đến trên 70% chỉ tiêu đặt ra cho cả năm (100,8 tỷ đồng). Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 7% 6 tháng đầu năm 2014 lên tỷ lệ 15% trong nửa đầu năm 2015.

Ngành Xi măng, CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) là đơn vị đầu tiên công bố vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Kết quả kinh doanh Xi măng Hà Tiên 1 trong 4 quý gần đây nhất

Kết quả kinh doanh Xi măng Hà Tiên 1 trong 4 quý gần đây nhất

Kết quả kinh doanh sơ bộ quý 2 năm nay, doanh thu thuần HT1 ước đạt hơn 2.060 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm được chi phí tài chính để bù cho sự gia tăng chi phí quản lý doanh nghiệp, trong khi đó, chi phí bán hàng lại ghi âm gần 12 tỷ đồng, nên cuối quý, Hà Tiên 1 báo lãi trên 146 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần Hà Tiên 1 đạt được trên 3.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 400 tỷ đồng.

Như vậy, dù mới chỉ hoàn thành 51% kế hoạch về doanh thu, nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế đã vượt gần 39% chỉ tiêu đề ra cho cả năm (367 tỷ đồng). Biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm đạt 22%, tăng 3% so với tỷ lệ 19% đạt được 6 tháng đầu năm 2014.

Chưa công bố BCTC quý 2 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, song Xi măng Bỉm Sơn (BCC) đã có quý 1/2015 thắng lợi với việc đạt được trên 171 tỷ đồng LNTT, hoàn thành 95% kế hoạch về LNTT cả năm 2015. Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS) cũng đã công bố BCTC quý 2/2015. Sau quý 1 lãi tăng cao do biến động tỷ giá, quý 2, lợi nhuận của BTS chỉ bằng 1/10 quý 1/2015, song 6 tháng đầu năm 2015, BTS cũng đã đạt được gần 152 tỷ đồng, vượt 15% chỉ tiêu về LNTT của cả năm 2015. Biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm tăng từ 17% năm 2013 lên 21% năm 2015.

Với 611 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được trong quý 2/2105, Tổng CTCP dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVS) đã nâng tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm lên 886 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và hoàn thành 87% chỉ tiêu về lợi nhuận cho cả năm (1.300 tỷ đồng).

Biến động Biên lợi nhuận gộp của một số doanh nghiệp theo chu kỳ 6 tháng đầu năm từ 2013

Biến động Biên lợi nhuận gộp của một số doanh nghiệp theo chu kỳ 6 tháng đầu năm từ 2013

Hóa Dầu Petrolimex (PLC) cũng có kết quả kinh doanh quý 2 khả quan khi đạt 128 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, mức lãi cao nhất kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PLC ghi nhận 187 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 68,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015.

Cũng nhờ kết quả kinh doanh quý 2 khả quan, CTCP thiết bị Bưu điện (mã chứng khoán POT) đã chính thức hoàn thành và vượt 7% chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế của cả năm. Chỉ tiêu về doanh thu cũng đã đạt đên 97% kế hoạch đề ra cho năm 2015.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015 mới công bố của POT, tính riêng quý 2, doanh thu thuần đạt hơn 422 tỷ đồng, tăng đến 256% so với cùng kỳ, trừ các loại thuế phí, các khoản doanh thu khác, quý 2, POT báo lãi 9,9 tỷ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ. Kết quả kinh doanh quý 2 tăng mạnh, kéo theo lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần đạt gần 640 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 14 tỷ đồng, vượt 7% so với chỉ tiêu đặt ra cho cả năm (13,2 tỷ đồng).

CTCP Đầu tư F.I.T (mã chứng khoán FIT) cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Nửa đầu năm nay, FIT ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lên đến gần 620 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế hơn 227 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái và chính thức hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015.

Nguyên nhân tăng trưởng mạnh năm nay của FIT so với cùng kỳ do kết quả hoạt động đầu tư, dịch vụ của công ty mẹ và các khoản lợi nhuận đến từ các công ty con (Dược phẩm Cửu Long - DCL, CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ - TSC).

Ngoài ra, quý 2 năm nay, cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan của CTCP Bê tông Hòa Cầm – Intimex (mã chứng khoán HCC) với việc vượt 4% chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế cả năm.

Có thể thấy, con số lợi nhuận thu được của các doanh nghiệp nửa đầu năm nay rất ấn tượng. Kinh Đô không có biến động về biên lợi nhuận gộp, song tỷ lệ 39% giữ được từ nửa đầu năm 2013 đến nửa đầu năm nay là rất ấn tượng. Ngoài ra, Hà Tiên 1, Vicem Bút Sơn cũng là 2 doanh nghiệp ngành xi măng có biên lợi nhuận gộp khá cao.

Nửa đầu năm 2015, đã ghi nhận số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt, vượt và sắp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm tăng mạnh. Số doanh nghiệp còn lại chưa công bố báo cáo tài chính bán niên cũng hứa hẹn sẽ còn nhiều đơn vị vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm do kết quả kinh doanh riêng quý 1 đã rất ấn tượng.

Mai Nguyễn

Theo Infonet

Các tin khác
HCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015
Bê tông Hòa Cầm Intimex vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 6 tháng
HCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
HCC: 12/03/2015, Ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Bê tông Hòa Cầm: Lãi 9,6 tỷ, vượt kế hoạch kinh doanh năm 2014
HCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2014
HCC chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 4%
Tổng hợp KQKD quý 2/2014 của 26 doanh nghiệp trên sàn Hà Nội
HCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
HCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.