Lý do:LNST 6 tháng đầu năm 2020 trên BCTC bán niên soát xét của công ty là số âm.