Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát