Lý do:Chứng khoán có thời gian niêm yết đủ 06 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên (25/03/2020)