Lý do:LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm;