MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 23/03/2020, 13:34
GTT

 Công ty Cổ phần Thuận Thảo (UpCOM)

Giá hiện tại: GTT 0.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GTT: 3.4.2020, ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GTT của CTCP Thuận Thảo như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Osaka, Khách sạn Cendeluxe, địa chỉ: 02 Hải Dương, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
          - Nội dung họp: Nội dung họp dự kiến:
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo của HĐQT;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2020;
+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
+ Tờ trình thông qua việc bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

Upcom :

Theo HNX

Các tin khác
GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng
GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng
GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng
GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng
GTT: Báo cáo tài chính quý III năm 2019
GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng
GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng
GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng
GTT: Thay đổi tạm thời ngưởi được ủy quyền CBTT
GTT: Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.