MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 18/03/2015, 17:00
GSP

 Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (HOSE)

Giá hiện tại: GSP 11.2 -0.05(-0.44%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GSP: 27.3.2015, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN 2015

Ngày 19/03/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 336/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (mã CK: GSP) như sau:

-         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2015

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015

-         Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

-         Nội dung cụ thể:

+         Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2015.

+         Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo sau trong giấy mời họp Đại hội.

Nội dung họp:

+         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, BCTC đã kiểm toán năm 2014;

+         Thông qua kế hoạch năm 2015;

+         Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

+         Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát (BKS);

+         Báo cáo thù lao năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS;

+         Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+         Các nội dung khác.


HSX

Theo HOSE

Các tin khác
GSP: Bà Nguyễn Linh Giang - Trưởng BKS không CBTT trước khi giao dịch
GSP: Bà Nguyễn Linh Giang - Trưởng BKS đã mua 3.000 cp, bán 3.000 cp
GSP: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC 2014 HN và Cty mẹ trước và sau KT
GSP: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014
GSP: Giải trình KQKD Cty mẹ và HN quý 4.2014 so với cùng kỳ năm trước
Gas Shipping (GSP): Năm 2014 LNST giảm 33% so với cùng kỳ, vẫn vượt kế hoạch
GSP: Nghị quyết và Quyết định của HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
Cuối năm, Gas Shipping bất ngờ điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận
GSP: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014
GSP: Giải trình biến động KQKD HN Q3.2014 HN và Cty mẹ so với cùng kỳ năm trước
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.