MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 09/06/2017, 10:14
GHC

  Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (UpCOM)

Giá hiện tại: GHC 27.0 +0.1(+0.37%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GHC: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2016, tạm ứng cổ tức năm 2017

Tài liệu đính kèm:
   GHC_2017.6.9_e1175b8_GHC_Nghi_quyet_HDQT_so_04.2017.pdf
HNX

Theo HNX

Các tin khác
GHC: Chồng bà Nguyễn Thị Điều - Người được ủy quyền công bố thông tin đã bán 4.600 CP
GHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
GHC: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.
GHC: Thư mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
GHC: Chồng bà Nguyễn Thị Điều - Người được ủy quyền công bố thông tin đăng ký bán 20.000 CP
GHC: 21.3.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
GHC: Nghị quyết HĐQT thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
GHC: Nghị quyết HĐQT v/vc phê duyệt chuyển nhượng khoản đầu tư tại GKC
GHC: Bổ nhiệm bà Võ Thị Tuyết Điệp giữ chức Kế toán trưởng từ 13.2.2017
GHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2016
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.