MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 17/03/2020, 01:57
GDW

 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (HNX)

Giá hiện tại: GDW 32.6 -0.1(-0.31%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GDW: 1.4.2020, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GDW của CTCP Cấp nước Gia Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 22/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (bao gồm báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
+ Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019;
+ Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
          - Nội dung họp: + Trình thù lao năm 2020 đối với thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách, Người quản trị Công ty;
+ Trình việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
(Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại http://www.capnuocgiadinh.vn trước ngày 10/04/2020).


Theo HNX

Các tin khác
GDW: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
GDW: Giải trình BCTC 2019
GDW: Giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2019
GDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2019
GDW: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019
GDW: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2019
GDW: Giải trình Báo cáo kế toán sáu tháng đầu năm 2019
GDW: Bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Hà giữ chức Phó GĐ Kinh doanh từ 19.8.2019
GDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019
GDW: Công bố việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty năm 2019
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.