MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 11/03/2022, 08:21
GCB

 Công ty Cổ Phần Petec Bình Định (UpCOM)

Giá hiện tại: GCB 15.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GCB: 22.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCB của CTCP Petec Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 323 đường Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Tờ trình phương án thù lao của của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Tờ trình thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);
+ Các vấn đề có liên quan khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
GCB: Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Quang giữ chức Phó TGĐ từ 01/03/2022
GCB: Bổ nhiệm bà Khổng Khánh Huyền giữ chức người công bố thông tin từ 08/02/2022
GCB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
GCB: Đơn từ nhiệm kế toán trưởng của bà Khổng Thị Hà
GCB: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Trâm giữ chức Kế toán trưởng từ 04/01/2022
GCB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
GCB: Đơn xin từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát đã thông qua
GCB: Thông báo về việc đưa cổ phiếu GCB ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch
GCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
GCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.