MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 12/05/2022, 07:51
FTI

 Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị (UpCOM)

Giá hiện tại: FTI 3.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FTI: 19.5.2022, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:
2.1. Báo cáo tiến trình giải thể Công ty Liên doanh Vikotrade.
2.2. Báo cáo về việc tiền thuê đất tại khu đất 279 Nơ Trang Long, phần diện tích 3.202 m2.
2.3. Báo cáo việc thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại địa chỉ số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4.
3. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).
          - Nội dung họp: 4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội; chi trả cổ tức năm 2021.
5. Báo cáo chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và BKS.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
7. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo HNX

Các tin khác
FTI: Nghị quyết v/v lao động và quỹ lương thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021
FTI: Nghị quyết V/v thang, bảng lương Công ty từ năm 2021
FTI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2022
FTI: Nghị quyết v/v triển khai thực hiện Quý 2/2022
FTI: Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
FTI: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
FTI: Bổ nhiệm bà Phạm Thị Ánh Nguyệt giữ chức Thư ký Công ty từ 26/01/2022
FTI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
FTI: Nghị quyết HĐQT v/v thực hiện triển khai công việc quý 1/2022
FTI: Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.