TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 11/03/2021, 08:00
FT1

 Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (UpCOM)

Giá hiện tại: FT1 38.0 +0.1(+0.26%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FT1: 25.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch 2021; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến 2021;
          - Nội dung họp: Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2021; Sửa đổi, bổ sung điều lệ FUTU1; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ FUTU1; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị FUTU1; Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát FUTU1; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
FT1: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch mua bán với các bên có liên quan
FT1: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
FT1: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch mua bán với các bên có liên quan
FT1: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch mua bán với các bên có liên quan
FT1: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch mua bán với các bên có liên quan
FT1: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
FT1: Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thùy - Phó giám đốc từ 01/10/2020
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 17-21/8
FT1: 17.8.2020, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.