MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Chủ nhật, 30/05/2021, 17:03
FPT

 Công ty Cổ phần FPT (HOSE)

Giá hiện tại: FPT 85.3 +0.3(+0.35%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 31/5-4/6
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 31/5-4/6

Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Hòa Phát (HPG), Masan Consumer, FPT, Bảo Minh...

Tuần mới từ 31/5 đến 4/6/2021 có 35 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư đừng quên những cái tên quen thuộc như Tập đoàn Hòa Phát (HPG), các doanh nghiệp "họ" FPT, Masan Consumer (MCH), Tổng Công ty Bảo Minh (BMI)...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 31/5/2021: HPG, FTS, KHP, MGC, GTS, RTS, NBW

Ngày 31/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 11/6/2021. Như vậy với hơn 3,31 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Hòa Phát sẽ chi khoảng 1.656 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Đồng thời Hòa Phát cũng sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 1,16 tỷ cổ phiếu mới trả cổ tức tỷ lệ 35% cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.160 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán FPT (FTS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 5/7/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 13,22 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10%.

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 1/7/2021.

CTCP Địa chất mỏ - TKV (MGC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Công trình giao thông Sài Gòn (GTS) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11,99%. Thời gian thanh toán 2/7/2021.

CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng (RTS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 23%. Thời gian thanh toán 17/6/2021.

CTCP Cấp nước Nhà Bè (NBW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 7/7/2021.

Ngày 1/6/2021: FPT, MCH, PLC, HTC, TC6, SDN, TMG, CMD, HFB, MTS, HLE

Ngày 1/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để FPT chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 16/6/2021. Như vậy với hơn 789 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT sẽ chi khoảng 789 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 15%. Như vậy với gần 789,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT sẽ phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.183 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 FPT đạt 29.830 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,6% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 13% lên mức 4.424 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.538 tỷ đồng.

Ngày 1/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – mã chứng khoán MCH) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 45%. Thời gian thanh toán 14/6/2021.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Masan Consumer đạt 23.343 tỷ đồng doanh thu, tăng 26,3% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế tăng 13,2% lên mức 4.598 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.520 tỷ đồng. EPS đạt 6.403 đồng. Tính đến 31/12/2021 Masan Consumer còn 4.583 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 22 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 3.710 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (PLC) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 17/6/2021.

CTCP Thương mai Hóc Môn (HTC) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/6/2021.

CTCP Than Cọc Sáu – Vinacomin (TC6) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 29/6/2021.

CTCP Sơn Đồng Nai (SDN) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 22%. Thời gian thanh toán 11/6/2021.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (TMG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 23%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP VLXD và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (CMD) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Công trình cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (HFB) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5%. Thời gian thanh toán 22/6/2021.

CTCP Vật tư – TKV (MTS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 16/6/2021.

CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng (HLE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7,5%. Thời gian thanh toán 22/6/2021.

Ngày 2/6/2021: HJS, AVC, DHD, CLW, HPP, CDG

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/6/2021.

CTCP Thủy điện A Vương (AVC) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17,2%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Dược Vật tư y tế Hải Dương (DHD) phát hành 2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 20 tỷ đồng.

CTCP Cấp nước Chợ Lớn (CLW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 8/9/2021.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 29/7/2021.

CTCP Cầu Đuống (CDG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/6/2021.

Ngày 3/6/2021: BMI, SMC, NDC, VFG, NHC, VGS, HC3, PPH, L10, BNW, VMA

Ngày 3/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng CTCP Bảo Minh (mã chứng khoán BMI) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 20%. Thời gian thanh toán 24/6/2021. Như vậy với hơn 91,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bảo Minh sẽ chi khoảng 182 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2020 đạt 3.792 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 233 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 195 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. EPS đạt 1.813 đồng. Tính đến 31/12/2020 Bảo Minh còn gần 295 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 28 tỷ đồng trong quỹ dự phòng tài chính, 91 tỷ đồng trong quỹ dự trữ bắt buộc và 948 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Đầu tư thương mại SMC (SMC) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/6/2021.

CTCP Nam Dược (NDC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 23/6/2021.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 24/6/2021.

CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tr lệ 10%. Thời gian thanh toán 17/6/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1,88 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 18,8 tỷ đồng.

CTCP Phong Phú (PPH) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Lilama 10 (L10) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW) chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 21/6/2021.

CTCP Công nghiệp ô tô – Vinacomin (VMA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 14/6/2021.

Ngày 4/6/2021: SVI, HLS, HEC

CTCP Sivico (SIV) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 21/6/2021.

CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (HLS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 18/6/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 1,47 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 18%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 14,7 tỷ đồng.

CTCP tư vấn xây dựng Thủy lợi II (HEC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán 23/6/2021.

Thái Mạnh

Các tin khác
Nhóm Dragon Capital nâng sở hữu tại FPT lên trên 5% khi cổ phiếu lập đỉnh mới
FPT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp
FPT: Cổ phiếu bứt phá 59%, lãi ròng 4 tháng đầu năm tăng 20% lên mức 1.245 tỷ đồng
FPT chốt danh sách cổ đông phát hành 118 triệu cổ phiếu trả cổ tức
FPT: TB Giao dịch 5.209.768 cp niêm yết bổ sung
FPT: Quyết định của HĐQT v/v thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức
FPT: 18.5.2021, niêm yết bổ sung 5.209.768 cp
Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ quý 1 đã gọi tên 22 doanh nghiệp, vị trí quán quân đã đổi chủ
FPT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 50
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.