MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/06/2018, 06:22
FDT

 Công ty cổ phần Fiditour

Giá hiện tại: FDT 38.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
FDT: Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 300.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Hùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: FDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.000 CP (tỷ lệ 5,89%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/06/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/07/2018.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
FDT: Ông Trần Thế Dũng - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 12.500 CP
FDT: Ông Nguyễn Ngọc An - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 10.700 CP
FDT: Ông Đoàn Thiện Tánh - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 120.000 CP
FDT: Thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2022
FDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Hàng loạt cổ phiếu vừa được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo, kiểm soát
FDT: Thông báo đưa cổ phiếu FDT ra khỏi diện cảnh báo
FDT: 28.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
FDT: Đính chính thông tin thay đổi ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
FDT: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN 2018 và tạm ứng cổ tức 2017
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.