MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/06/2018, 06:20
FDT

 Công ty cổ phần Fiditour

Giá hiện tại: FDT 38.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
FDT: Ông Đoàn Thiện Tánh - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 120.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Thiện Tánh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: FDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 95.960 CP (tỷ lệ 3,14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/06/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/07/2018.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
FDT: Thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2022
FDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Hàng loạt cổ phiếu vừa được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo, kiểm soát
FDT: Thông báo đưa cổ phiếu FDT ra khỏi diện cảnh báo
FDT: 28.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
FDT: Đính chính thông tin thay đổi ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
FDT: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN 2018 và tạm ứng cổ tức 2017
FDT: Báo cáo quản trị công ty năm 2017
FDT: 25.12.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.