MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 01/02/2017, 23:50
EID

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (HNX)

Giá hiện tại: EID 21.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

ABT, UIC, SGD, EID, HTP, HHA, NMK, SIV, TCC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT): Ngày 10/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 24/2/2017.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Udico (UIC): Ngày 16/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 6/3/2017.

CTCP Sách giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (SGD): Ngày 6/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 20/3/2017. Đồng thời SGD cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 dự kiến tổ chức vào 24/3/2017.

CTCP Đầu tư và Phát triển Giao dục hà Nội (EID): Ngày 8/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 3/4/2017. Đồng thời EID cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 dự kiến vào 21/4/2017.

CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát (HTP): Ngày 10/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện 27/2/2017. Đồng thời HTP cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 dự kiến tổ chức vào 5/3/2017.

CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA - UpCOM): Ngày 15/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 3/3/2017.

CTCP Xây dựng Công trình 510 (NMK – UpCOM): Ngày 17/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 20/3/2017.

CTCP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh (SB1 - UpCOM): Ngày 10/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thực hiện 24/2/2017.

CTCP Sivico (SIV - UpCOM): Ngày 10/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 23/2/2017.

CTCP Tico (TCC – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 13/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 24/2/2017.

Thái Phương

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin khác
EID: 07/02/2017, Ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt 12%
EID: Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
EID: Báo cáo quản trị công ty năm 2016
EFI: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã mua 1.091.500 CP, trở thành CĐL
EID: Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn thành lập mới CTCP
6 tháng đầu năm, CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội (EID) báo lãi 23 tỷ đồng
EID: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016
EID: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
EID: Giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2015
EID: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.