MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 14/12/2020, 01:30
DPR

 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (HOSE)

Giá hiện tại: DPR 56.3 +0.3(+0.54%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 14/12-18/12
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 14/12-18/12

Có 31 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 14/12 đến 18/12/2020 có 31 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm.

Có thể kể đến như Tập đoàn Masan (MSN), như Vietinbank (CTG), như Xây dựng Hòa Bình (HBC), như Hóa chất Đức Giang (DGC), Tập đoàn Kido (KDC) hay KCN cao su Bình Long (MH3)...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 14/12/2020: DGC, HBC, NLG, SEB, SCS, TTL, TA6

Ngày 14/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/12/2020. Như vậy với hơn 148 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Hóa chất Đức Giang sẽ chi khoảng 220 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2020 đạt 4.652 tỷ đồng, tăng trưởng 27,8% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế tăng trưởng trên 77%, đạt gần 705 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 670 tỷ đồng. EPS đạt 4.236 đồng. Với kết quả này, Hóa chất Đức Giang đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm chỉ sau 9 tháng.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 23/12/2020.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 4,53%. Thời gian thanh toán 29/12/2020.

CTCP Phát triển Điện Miền Trung (SEB) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 25/12/2020.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS) chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

Tổng công ty Thăng Long – CTCP (TTL) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 5/1/2021.

CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 (TA6) chi trả cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền tỷ lệ 11,08%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

Ngày 15/12/2020: PGC, CAV, PDT, SPH

Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 31/12/2020.

CTCP Thương mại dầu khí Đồng Tháp (PDT) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 28/12/2020.

CTCP XNK Thủy sản Hà Nội (SPH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 5/1/2021.

Ngày 16/12/2020: PLC, TMS, TFC, TQN

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (PLC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

CTCP Transimex (TMS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 31/12/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 10,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 106 tỷ đồng.

CTCP Trang (TFC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 29/12/2020.

CTCP Thông Quảng Ninh (TQN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8,735%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

Ngày 17/12/2020: MSN, CTG, KDC, MH3, DPR, VGG, TRC, BRR, VIR, CLH

Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/12/2020. Như vậy với hơn 1,17 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Masan sẽ chi khoảng 1.174 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Masan đạt 37.354 tỷ đồng doanh thu, giảm 2,2% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.364 tỷ đồng, tăng trưởng 13,2% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.557 tỷ đồng. Tổng LNST lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2019 đạt 28.558 tỷ đồng.

Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank – mã chứng khoán CTG) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 21/1/2021. Như vậy với hơn 3,72 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, VietinBank sắp chi khoảng 1.860 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 VietinBank đạt 9.477 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 79,6% so với năm trước đó, nâng tổng LNST chưa phân phối đến hết năm 2019 lên 19.832 tỷ đồng. Ngoài ra ngân hàng còn có khoản trong các quỹ dự trữ lên đến trên 9.600 tỷ đồng. Thặng dư vốn cổ phần đạt 8.974 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Kido (KDC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/1/2021.

Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long (mã chứng khoán MH3) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 50%. Thời gian thanh toán vào 29/1/2021.

Như vậy với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, KCN Cao su Bình Long sẽ chi khoảng 60 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu MH3 đạt 43 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 37,5 tỷ đồng, xấp xỉ bằng lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2019 và hoàn thành trên 87% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 31/3/2021.

Tổng Công ty May Việt Tiến (VGG) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán 4/1/2021.

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/1/2020.

CTCP Cao su Bà Rịa (BRR) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 28/1/2021.

CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (VIR) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 31/12/2020.

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/12/2020.

Ngày 18/12/2020: PPC, HTI, PCC, BDG, HPD, UIC, GHC

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Thời gian thanh toán 12/1/2021.

CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Idico (HTI) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/1/2021.

CTCP Tập đoàn xây lắp 1 – Petrolimex (PCC) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

CTCP May mặc Bình Dương (BDG) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán 31/12/2020.

CTCP Thủy điện Đắc Đoa (HPD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/1/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Idico (UIC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Tời gian thanh toán 31/12/2020.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 22%. Thờii gian thanh toán 29/12/2020.

Thái Mạnh

Theo Nhịp sống kinh tế

Các tin khác
DPR: 17.12.2020, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 (2.500 đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp
Cao su Đồng Phú (DPR) chốt quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25%
DPR: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
DPR: Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
DPR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế HN quý 3/2020 so với quý 3/2019
Doanh nghiệp khai thác cao su hưởng lợi từ giá tăng vọt
DPR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019
DPR: Hoàn tất công tác thoái vốn tại HIZ
DPR: Giải trình KQKD HN và Tổng hợp giữa niên độ 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.