TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 04/03/2021, 20:14
DPH

 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (UpCOM)

Giá hiện tại: DPH 39.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DPH: 26.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPH của CTCP Dược phẩm Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, số 71 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Thông báo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Sửa đổi điều lệ công ty; bổ sung ngành nghề kinh doanh, thông báo chia cổ tức năm 2020, thông qua quy chế nội bộ về quản trị...

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
DPH: 11.1.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp)
DPH: Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2020
DPH: Công bố về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
DPH: Thông báo về việc thay đổi địa chỉ website Công ty
DPH: Bổ nhiệm ông Trần Đức Hạnh giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 25/08/2020
DPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
DPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DPH: Báo cáo tài chính năm 2019
DPH: 7.4.2020, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
DPH: 15.1.2020, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.