MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Chủ nhật, 13/03/2016, 17:00
DNS

 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Giá hiện tại: DNS 15.0 -1.0(-6.25%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNS: 23/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNS của CTCP Thép Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18 – 29/04/2016
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016;
+ Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015;
+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2016;
          - Nội dung họp: + Tờ trình xin tăng vốn Điều lệ;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;
+ Các nội dung khác theo quy định.HNX

Theo HNX

Các tin khác
DNS: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
DNS: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Dũng làm TV BKS từ 07/10
DNS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015
DNS: Lựa chọn TDK là đơn vị kiểm toán BCTC 2015
DNS: Bổ nhiệm ông Đinh Xuân Đức giữ chức TGĐ từ 11/5/2015
DNS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
DNS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
DNS: 20/03/2015, Ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
DNS: Báo cáo quản trị công ty năm 2014
DNS: Nghị quyết HĐQT: Thay đổi đơn vị kiểm toán cho việc kiểm toán BCTC năm 2014
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.