MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 11/03/2015, 17:00
DNS

 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Giá hiện tại: DNS 15.0 -1.0(-6.25%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNS: 20/03/2015, Ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNS của CTCP Thép Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04/2015
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
          - Nội dung họp: 
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất năm 2015;
+ Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
+ Báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2015;
+ Tờ trình thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
+ Các nội dung khác theo quy định.

HNX.

Theo HNX

Các tin khác
DNS: Báo cáo quản trị công ty năm 2014
DNS: Nghị quyết HĐQT: Thay đổi đơn vị kiểm toán cho việc kiểm toán BCTC năm 2014
DNS: Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Trần Trọng Mạnh giữ chức Thành viên HĐQT từ 25/08/2014
DNS: Công ty TNHH Nhân Lạc đã mua 0 CP
DNS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
DNS: Công ty TNHH Thép An Hưng Tường đã bán 0 CP
DNS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
DNS: Công ty TNHH Thép An Hưng Tường đăng ký bán 3.493.640 CP
DNS: Công ty TNHH Nhân Lạc đăng ký mua 3.493.640 CP
DNS: Công ty TNHH Nhân Lạc đã mua 290.394 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.