MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 15/07/2014, 09:29
DNS

 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Giá hiện tại: DNS 15.0 -1.0(-6.25%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNS: Công ty TNHH Thép An Hưng Tường đã bán 0 CP


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thép An Hưng Tường
- Mã chứng khoán: DNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.493.640 CP (tỷ lệ 16,17%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bảo Giang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7.002.493 CP (tỷ lệ 32,42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.493.640 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.493.640 CP (tỷ lệ 16,17%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Công ty TNHH Thép An Hưng Tường không thực hiện giao dịch bán cổ phiếu do thay đổi phương án kinh doanh.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/07/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/07/2014.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
DNS: Nghị quyết HĐQT: Thay đổi đơn vị kiểm toán cho việc kiểm toán BCTC năm 2014
DNS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
DNS: Công ty TNHH Thép An Hưng Tường đăng ký bán 3.493.640 CP
DNS: Công ty TNHH Nhân Lạc đăng ký mua 3.493.640 CP
DNS: Công ty TNHH Nhân Lạc đã mua 290.394 CP
DNS: Bà Huỳnh Thị Quỳnh Thư - Phó Tổng Giám đốc đã bán 231.994 CP
DNS: Công ty TNHH Nhân Lạc đăng ký mua 290.394 CP
DNS: Bà Huỳnh Thị Quỳnh Thư - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 231.994 CP
DNS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
DNS: Giải trình ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2013
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.