MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 29/11/2021, 10:15
DNP

 Công ty Cổ phần DNP Holding (HNX)

Giá hiện tại: DNP 23.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNP: 1.12.2021, ngày GDKHQ bán ưu đãi (tỷ lệ 10:1)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNP của CTCP Nhựa Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 10.914.568
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 20.698 đồng/ cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: ✔ Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ không thấp hơn 20.698 đồng/cổ phiếu.
✔ Số cổ phiếu được xử lý khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: ✔ Công ty cam kết không phân phối cho các công ty con đảm bảo thực hiện theo khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1207 cổ phiếu tương ứng với 1207 quyền mua cổ phiếu mới.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, cổ đông A sẽ được quyền mua 1207: 10 x 1 = 120,7 cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được quyền mua 120 cổ phiếu.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
               + Số tài khoản: 1022810267.
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 08/12/2021
               + Thời gian kết thúc: 22/12/2021
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 08/12/2021
               + Thời gian kết thúc: 27/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai – Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.


Theo HNX

Các tin khác
DNP: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
Nhựa Đồng Nai (DNP) chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.698 đồng/cp, huy động vốn trả nợ vay ngân hàng
DNP: Vợ ông Trịnh Kiên - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 33.500 CP
DNP: Nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
DNP: Ông Trịnh Kiên - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 83.700 CP
DNP: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
Nhựa Đồng Nai (DNP) chào bán gần 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 20.698 đồng/cp
DNP: Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán cp ra công chúng
DNP: Xin gia hạn thời hạn nộp BCTC bán niên soát xét năm 2021 do sự kiện bất khả kháng
DNP: Bổ nhiệm bà Phan Thùy Giang giữ chức Phó Tổng giám đốc từ 3.8.2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.