MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 10/03/2022, 04:24
DNN

 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (UpCOM)

Giá hiện tại: DNN 0.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNN: 11.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNN của CTCP Cấp nước Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo tại thư mời họp ĐHĐCĐ
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
DNN: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
DNN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
DNN: Giải trình lợi nhuận trước thuế Quý IV/2021 giảm 10% so với cùng ký Quý IV/2020
DNN: Bổ nhiệm lại ông Trần Phước Thương giữ chức Phó giám đốc từ 14/12/2021
DNN: Nghị quyết HĐQT v/v thành lập tiểu ban phòng chống thất thoát và thất thu
DNN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
DNN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
DNN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
DNN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
DNN: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.