MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 23/09/2021, 09:51
DNN

 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (UpCOM)

Giá hiện tại: DNN 0.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNN: 5.10.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNN của CTCP Cấp nước Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/10/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty và Quy chế về nội bộ quản trị công ty;
+ Ban hành mới Quy chế về hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế về hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2021-2026);
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
DNN: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021
DNN: Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 16/8 đến 20/8/2021
DNN: 18.8.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp
DNN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
DNN: Giải trình lợi nhuận trước thuế Quý II/2021 tăng hơn 10% so với cùng kỳ Quý II/2020
DNN: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
DNN: Nghị quyết HĐQT thông qua chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 17/5-21/5
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.