MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 08/06/2017, 10:07
DL1

 CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX)

Giá hiện tại: DL1 5.4 +0.2(+3.85%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DL1: 16.6.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DL1 của CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long - Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: (dự kiến): 04/07/2017.
          - Địa điểm tổ chức họp: (dự kiến): Thành phố Pleiku, Gia Lai. Công ty sẽ thông báo cụ thể đến cổ đông trên thư mời ĐHCĐ
          - Nội dung họp: * Thông qua phương án tăng vốn điều lệ để mua bán và sáp nhập (MA) Công ty;
* Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
* Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
* Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
DL1: Cổ đông lớn Võ Duy Phong đã bán 965.700 cp, không còn là CĐL từ 1.6.2017
DL1: Cổ đông lớn Võ Thị Việt Hà đã bán 300.000 cp, không còn là CĐL từ 1.6.2017
DL1: Cổ đông lớn Huỳnh Thái Quốc đã bán 300.000 cp, không còn là CĐL từ 1.6.2017
DL1: Đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/04/2017
DL1: Cổ đông lớn Nguyễn Thanh Lâm đã bán 500.000 cp, không còn là CĐL từ 17.5.2017
DL1: CBTT Điều lệ Công ty sửa đổi tháng 05/2017
DL1: Bổ nhiệm ông Võ Sỹ Việt làm Trưởng Ban kiểm soát từ 3.5.2017
DL1: Các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
DL1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
DL1: Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.