MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 20/07/2016, 17:00
DL1

 CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX)

Giá hiện tại: DL1 3.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DL1: 28/07/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (Tỷ lệ 5,5%), trả cổ phiếu thưởng (Tỷ lệ 5,5%)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DL1 của CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long - Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,5%. (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu cứ mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5,5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (585 : 100) x 5,5 = 32,175 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 32 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,175 cổ phiếu sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai) vào các ngày làm việc trong tuần khi đi mang theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,5%. (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu cứ mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5,5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (585 : 100) x 5,5 = 32,175 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 32 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,175 cổ phiếu sẽ bị hủy.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai) vào các ngày làm việc trong tuần khi đi mang theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
DL1: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
DL1: CBTT v/v ký hợp đồng BCTC soát xét và kiểm toán năm 2016
DL1: CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
DL1: Ông Võ Duy Phong đã bán 44.100 CP
DL1: Bà Hà Thị Ngọc Trang đã bán 52.700 CP, không còn là CĐL
DL1: Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 14
DL1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Cọt làm GĐ từ 06/05/2016
DL1: Bổ nhiệm ông Trần Cao Châu làm CT. HĐQT từ 21/04/2016
DL1: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đón nhận thêm 12 cổ đông lớn trong cùng 1 ngày
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.