MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 09/12/2021, 16:26
DHN

 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (UpCOM)

Giá hiện tại: DHN 22.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
DHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 
File đính kèm:

1.DHN_2021.12.9_0889a2f_21._Giay_dang_ky_tham_du_0001.pdf

2.DHN_2021.12.9_08ae779_17._TT_mien_nhiem_bau_bo_sung.pdf

3.DHN_2021.12.9_0f585fd_09._To_trinh_phe_duyet_BCTC_2020_da_kiem_toan_0001.pdf

4.DHN_2021.12.9_2396b77_08._Bao_cao_TGD_0001.pdf

5.DHN_2021.12.9_282efe7_00._Ho_so_ung_vien_Nguyen_Dieu_Trinh_0001.pdf

6.DHN_2021.12.9_2c4580a_03._Chuong_trinh_hop_0001.pdf

7.DHN_2021.12.9_2f9f082_2021.12.07__Bien_Ban_DHCD.pdf

8.DHN_2021.12.9_32a93dc_15._To_trinh_sua_doi_Dieu_le_cac_Quy_che_0001.pdf

9.DHN_2021.12.9_34c5452_11._To_trinh_Ke_hoach_sxkd_va_dau_tu_2021_0001.pdf

10.DHN_2021.12.9_5e49f19_16._TB_tieu_chuan_ung_vien_HDQT_0001.pdf

11.DHN_2021.12.9_6706749_15.5._Du_thao_QC_bo_phieu_dien_tu_0001.pdf

12.DHN_2021.12.9_71dd2eb_15.4._Du_thao_QC_BKS_0001.pdf

13.DHN_2021.12.9_7bcb46e_01._QD_thanh_lap_ban_chi_dao_DHCD_0001.pdf

14.DHN_2021.12.9_b83c486_20._Thu_moi_hop_0001.pdf

15.DHN_2021.12.9_bc36639_13._To_trinh_lua_chon_kiem_toan_2021_0001.pdf

16.DHN_2021.12.9_bcdd375_22._Giay_Uy_quyen_tham_du_0001.pdf

17.DHN_2021.12.9_c08c1e4_06._Bao_cao_HDQT_0001.pdf

18.DHN_2021.12.9_c376abf_05._Quy_che_DHCD_0001.pdf

19.DHN_2021.12.9_c9ca192_10._To_trinh_Quy_luong__thu_lao_NQL_NLD_0001.pdf

20.DHN_2021.12.9_cf4b25a_2021.12.07__Nghi_quyet_DHCD_0001.pdf

21.DHN_2021.12.9_d5b9f35_15.1._Du_thao_Dieu_le_0001da_nen.pdf

22.DHN_2021.12.9_d943053_15.2._Du_thao_QC_quan_tri_noi_bo_0001.pdf

23.DHN_2021.12.9_e7d4c01_07._Bao_cao_BKS_0001.pdf

24.DHN_2021.12.9_e9e657a_15.3._Du_thao_QC_HDQT_0001.pdf

25.DHN_2021.12.9_f622d12_12._To_trinh_PPLN_2020_KH_2021_0001.pdf

26.DHN_2021.12.9_fd83c22_02._QD_trieu_tap_DHCD_0001.pdf

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
DHN: Hợp đồng kiểm toán BCTC 2021
DHN: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán 2021
DHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DHN: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
DHN: 5.11.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
DHN: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
DHN: Bà Nguyễn Phương Thảo - Ủy viên HĐQT đã bán 320.000 CP
DHN: Bà Nguyễn Diệu Trinh đã mua 978.824 CP, trở thành CĐL từ 08/10/2021
DHN: Ông Nguyễn Đăng Khoa đã bán 658.824 CP, không còn là cổ đông lớn từ 08/10/2021
DHN: Bà Nguyễn Phương Thảo - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 320.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.