MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 12/09/2017, 07:53
DDH

 CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (UpCOM)

Giá hiện tại: DDH 22.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
DDH: CTCP Khu du lịch Đảo Cát Bà đã mua 37.800 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Khu du lịch Đảo Cát Bà
- Mã chứng khoán: DDH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 442.372 CP (tỷ lệ 12,29%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc Vinh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 37.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 480.172 CP (tỷ lệ 13,34%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/08/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/09/2017.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
DDH: CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà đăng ký mua 37.800 CP
DDH: CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà đã mua 61.600 CP
DDH: CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà đăng ký mua 61.718 CP
DDH: 24.5.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (121 đ/cp)
DDH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
DDH: CBTT thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DDH: 27/03/2017,ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
DDH: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2016
DDH: CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà đã mua 15.900 CP
DDH: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.