MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Chủ nhật, 23/08/2020, 11:27
DC4

 Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (HOSE)

Giá hiện tại: DC4 8.41 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 24-28/8
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 24-28/8

Có 31 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 24/8 đến 28/8/2020 có 31 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư chú ý có Viettel Post (VTP) trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ trên 54%, có Coteccons (CTD) trả cổ tức tỷ lệ 30%. Ngoài ra còn có Kido (KDC), có FPT Retail (FRT).

Cổ tức tỷ lệ cao phải kể đến Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) với việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 347,6%. Ngoài ra Thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100%.

Ngày 24/8/2020: KST, KHW, VTK, PMW

CTCP Kasati (KST) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 18,66%. Thời gian thanh toán 14/9/2020.

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9,5%. Thời gian thanh toán 10/9/2020.

CTCP Tư vấn thiết kế Viettel (VTK) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 1/9/2020.

CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW) chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 8/9/2020.

Ngày 25/8/2020: VTP, GMC, TCD

Ngày 25/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post – mã chứng khoán VTP) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 54,3%. Trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 39,3%.

Như vậy Viettel Post sẽ chi khoảng 89 tỷ đồng tiền mặt và phát hành khoảng 23,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 234 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Viettel Post đạt 7.811 tỷ đồng doanh thu, tăng 58,7% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ. EPS đạt 5.718 đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2019 đạt 344 tỷ đồng. Như vậy Viettel Post lấy gần hết số lợi nhuận lũy kế chi trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

CTCP Garmex Sài Gòn (GMC) phát hành hơn 3,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 12%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 32 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.

CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận tải (TCD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/9/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 4,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 11%.

Ngày 26/8/2020: ACE, BTT, DC4, MRF, INC

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE) trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 trả 15% vào ngày 24/9/2020 và đợt 2 trả 15% vào ngày 24/11/2020.

CTCP Thương mại dịch vụ Bến Thành (BTT) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/9/2020.

CTCP Xây dựng DIC Holdings (DC4) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 28/9/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%.

CTCP Merufa (MRF) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 18/9/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

CTCP Tư vấn đầu tư Idico (INC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 10/9/2020.

Ngày 27/8/2020: KDC, FRT, TVC, TBC, EMS, LHC, SZC, AGG, BSD, SZE, SST, BSD, PIS, BDW

Ngày 27/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Kido (KDC) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 16%. Thời gian thanh toán 10/9/2020.

Năm 2019 Tập đoàn Kido đạt 7.210 tỷ đồng doanh thu, giảm 5,2% so với năm trước đó. Tuy nhiên nhờ tiết giảm chi phí, nên lợi nhuận sau thuế đạt 207 tỷ đồng, tăng trưởng trên 40% so với cùng kỳ.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/9/2020.

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC) phát hành hơn 3,84 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 9,6%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 38,4 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 18/9/2020.

Tổng Công ty chuyển phát nhanh bưu điện – CTCP (EMS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/9/2020.

CTCP Thủy lợi Lâm Đồng (LHC) phát hành 3,6 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 100%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 36 tỷ đồng.

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/9/2020.

CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) phát hành gần 7,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 75 tỷ đồng.

CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 347,6%. Thời gian thanh toán 15/9/2020.

CTCP Bia rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (BSD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 9/9/2020.

CTCP Môi trường Sonadezi (SZE) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/9/2020.

Tổng công ty Pisico Bình Định – CTCP (PIS) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lê 2%. Thời gian thanh toán 9/9/2020.

CTCP Cấp thoát nước Bình Định (BDW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/9/2020.

Ngày 28/8/2020: CTD, FOX, VLP, SNC, AGP, NSL, PHP, LMI

Ngày 28/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 16/9/2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Coteccons đạt 23.733 tỷ đồng doanh thu, giảm sút 16,9% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa, từ 1.510 tỷ đồng xuống còn 711 tỷ đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến cuối năm 2019 còn 1.029 tỷ đồng.

CTCP Viễn thông FPT (FOX) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/10/2020.

CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long (VLP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 30/9/2020.

CTCP XNK Thủy sản Năm Căn (SNC) chi trả tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 30/9/2020.

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 16/9/2020.

CTCP Cấp nước Sơn La (NSL) chi trả cổ tức đợt 2/2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 14,5%, trong đó trả cổ tức đợt 2/2019 tỷ lệ 4,5% và tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 11/9/2020.

CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 30/9/2020.

CTCP Đầu tư xây dựng và lắp máy Idico (LMI) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/9/2020.

Võ Mạnh

Theo Nhịp sống kinh tế

Các tin khác
DC4: 26.8.2020, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp), trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 20:1)
DC4: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn
DC4: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức năm 2019
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp
DC4: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
DC4: Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
DC4: Ông Nguyễn Văn Tần - Phó TGĐ nghỉ hưu từ 1.8.2020
DC4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
DC4: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
DC4: Nghị quyết HĐQT v/v phát hành cp ESOP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.