MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 10/07/2015, 08:35
DBM

 Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk (UpCOM)

Giá hiện tại: DBM 34.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DBM: AMERICA LLC - Cổ đông lớn đã mua 7.600 cp

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC
- Mã chứng khoán: DBM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 128.750 CP (tỷ lệ 6,63%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 136.350 CP (tỷ lệ 7,02%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/07/2015.

Tài liệu đính kèm:

HNX

Theo HNX

Các tin khác
DBM: Ông Nguyễn Ngọc Tuyên - P.TGĐ đăng ký bán 15.000 CP
Kích hoạt thị trường 40 nghìn tỷ UpCOM
DBM: Cổ đông lớn Chử Văn Oanh đã bán 56.300 CP
DBM: Cổ đông lớn AMERICA LLC đã mua 56.100 CP
DBM: Cổ đông lớn Chử Văn Oanh đã bán 9.000 CP
DBM: Ông Chử Văn Oanh (CĐL) đã bán 4.300 cp
DBM: 15/6, Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 17%
DBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
DBM: Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn giữ chức CT. HĐQT 21/5/2015
DBM: 06/05/2015, ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.