MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 16/06/2015, 07:16
DBM

 Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk (UpCOM)

Giá hiện tại: DBM 34.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DBM: Cổ đông lớn Chử Văn Oanh đã bán 56.300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chử Văn Oanh
- Mã chứng khoán: DBM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 156.300 CP (tỷ lệ 8,05%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 56.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 5,15%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tiêu dùng cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/06/2015.

Tài liệu đính kèm:

HNX

Theo HNX

Các tin khác
DBM: Cổ đông lớn AMERICA LLC đã mua 56.100 CP
DBM: Cổ đông lớn Chử Văn Oanh đã bán 9.000 CP
DBM: Ông Chử Văn Oanh (CĐL) đã bán 4.300 cp
DBM: 15/6, Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 17%
DBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
DBM: Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn giữ chức CT. HĐQT 21/5/2015
DBM: 06/05/2015, ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
DBM: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
DBM: Báo cáo quản trị công ty năm 2014
DBM: 10/09/2014, ngày giao dịch đầu tiên của 647.196 cổ phiếu ĐKGD bổ sung
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.