Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 33,900
Thay đổi
-0.05 (-0.1%)
Khối lượng giao dịch
1,343,570
Vốn hóa
VND 79
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
1,724,490
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 13:04 Thứ 2, 23/09/2019. Nguồn: CafeF.