Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 34,900
Thay đổi
0.9 (2.6%)
Khối lượng giao dịch
760,850
Vốn hóa
VND 81
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
1,015,010
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 5, 20/06/2019. Nguồn: CafeF.