Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 35,000
Thay đổi
1 (2.9%)
Khối lượng giao dịch
4,170,500
Vốn hóa
VND 82
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
2,447,628
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 6, 22/02/2019. Nguồn: CafeF.