Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 34,900
Thay đổi
-0.25 (-0.7%)
Khối lượng giao dịch
0.0
Vốn hóa
VND 82
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
1,493,878
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 09:14 Thứ 6, 26/04/2019. Nguồn: CafeF.