Cổ phiếu VMC
Hose: VMC
VND 14,300
Thay đổi
0.2 (1.4%)
Khối lượng giao dịch
10,600
Vốn hóa
VND 0
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
19,975
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 5, 20/06/2019. Nguồn: CafeF.