Cổ phiếu VMC
Hose: VMC
VND 10,800
Thay đổi
0 (0%)
Khối lượng giao dịch
12,300
Vốn hóa
VND 0
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
6,007
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 5, 21/11/2019. Nguồn: CafeF.