TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 23/03/2019, 10:47
CZC

 Công ty cổ phần Than miền Trung

Giá hiện tại: CZC 7.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CZC: 28.3.2019, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CZC của CTCP Than Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng công tác quản lý của Công ty;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và của Giám đốc Công ty;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019;
+ Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Trung;
+ Và một số nội dung khác theo quy định của Điều lệ.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CZC: Thông báo về ngày chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên 2019
CZC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thực hiện vay vốn kinh doanh
CZC: Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện vay vốn kinh doanh
CZC: Nghị quyết HĐQT về việc xử lý thiệt hại hàng hóa của tàu Bình Nguyên 86 bị tai nạn
CZC: Thay đổi thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ
CZC: Bổ nhiệm ông Lê Văn Thiện làm thành viên HĐQT từ 28.5.2018
CZC: 3.5.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (100 đ/cp)
CZC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
CZC: Miễn nhiệm ông Hồ Anh Khoa, ông Nguyễn Văn Chín - thành viên HĐQT từ 13.4.2018
CZC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.