MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 21/03/2022, 07:56
CTS

 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương (HOSE)

Giá hiện tại: CTS 19.35 +0.3(+1.57%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ĐHĐCĐ Vietinbank Securities (CTS): Kế hoạch lợi nhuận vượt 500 tỷ trong năm 2022, dự kiến chia cổ tức 10%
ĐHĐCĐ Vietinbank Securities (CTS): Kế hoạch lợi nhuận vượt 500 tỷ trong năm 2022, dự kiến chia cổ tức 10%

Nhìn lại năm 2021, tổng doanh thu của CTS đạt 1.065 tỷ đồng, tăng 75% so với năm liền trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 386 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước. Đây cũng là kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động của Vietinbank Securities.

Ngày 21/03/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities - mã chứng khoán: CTS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dưới hình thức trực tuyến.

Kết quả năm 2021 cao nhất trong lịch sử hoạt động của CTS

Nhìn lại năm 2021, tổng doanh thu của CTS đạt 1.065 tỷ đồng, tăng 75% so với năm liền trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 386 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước. Đây cũng là kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động của Vietinbank Securities.

Trong năm 2021, mảng Tự doanh và bảo lãnh phát hành ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, doanh thu đạt 449,9 tỷ đồng, tăng trưởng 29,6% so với cùng kỳ, lãi của mảng đạt 194 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2019.

Về hoạt động Môi giới chứng khoán, tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của CTS đạt gần 923 tỷ đồng, tăng trưởng 40,3% so với cùng kỳ. Doanh thu lãi margin đạt gần 77,4 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của CTS đạt 6.686 tỷ đồng, tăng hơn 56% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt gần 1.812 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn cổ phần gần 6,2 tỷ đồng và LNST chưa phân phối xấp xỉ 656 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ Vietinbank Securities (CTS): Kế hoạch lợi nhuận vượt 500 tỷ trong năm 2022, dự kiến chia cổ tức 10% - Ảnh 1.

Mới đây, CTS đã hoàn tất phát hành 8,5 triệu cổ phiếu để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%, tương ứng cổ đông đang nắm giữ mỗi 100 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Đây là số cổ tức thực hiện trả từ lợi nhuận sau thuế, trích và chi trả cổ tức năm 2018, toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2019 và một phần lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2020 của công ty theo phương án phát hành đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

Hiện, vốn điều lệ của CTS đạt 1.149,5 tỷ đồng.

Kế hoạch lãi vượt 500 tỷ đồng trong năm 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022, HĐQT CTS đã trình cổ đông và được thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận trước thuế là 505,2 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng gần 5% so với thực hiện trong năm trước đó. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 dự kiến 10%.

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 phù hợp với diễn biến của thị trường và thực hiện theo quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ Vietinbank Securities (CTS): Kế hoạch lợi nhuận vượt 500 tỷ trong năm 2022, dự kiến chia cổ tức 10% - Ảnh 2.

Liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, đại hội đã thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Vietinbank Securities là 49% vốn điều lệ; đồng thời miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty đối với Bà Trần Thị Thìn kể từ ngày 21/03/2022. Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty thay thế bà Thìn sẽ được thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ tiếp theo do HĐQT triệu tập.

Nhiên An

Các tin khác
VietinBankSC (CTS) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu trả cổ tức
CTS: Nghị quyết HĐQT v/v chốt ngày ĐKCC để trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông báo phát hành cổ phiếu
CTS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa năm 2021 và năm 2020
CTS: Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng
CTS: Đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Vietinbank Securities thông qua ký kết hợp đồng vay vốn 100 triệu USD
CTS: Nghị quyết HĐQT phê duyệt ký hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng Deutsche Bank
CTS: Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
CTS: 18.2.2022, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022
CTS: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.