MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 04/05/2021, 01:40
CTD

 Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE)

Giá hiện tại: CTD 39.4 -0.6(-1.5%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Loạt cá nhân và doanh nghiệp bị UBCKN phạt nặng
Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Loạt cá nhân và doanh nghiệp bị UBCKN phạt nặng

Trong đó Coteccons và Tedi bị phạt nặng nhất.

Tuần qua, trước kỳ nghỉ lễ, UBCKNN đã công bố loạt quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó có những doanh nghiệp bị phạt với nhiều lỗi khác nhau.

Coteccons bị phạt vì nhiều lỗi vi phạm

Theo đó, ngày 28/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) tổng số tiền 155 triệu đồng. Trong đó:

-Phạt tiền 70 triệu đồng do Coteccons đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật các tài liệu như Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty.

-Phạt tiền 85 triệu đồng do công ty đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể, theo Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét; trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công ty có các giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty. Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế (TEDI) bị phạt nặng

Ngày 26/4/2021, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (Tedi) tổng số tiền 450 triệu đồng với nhiều lỗi vi phạm khác nhau. Trong đó:

-Phạt tiền 50 triệu đồng do Tedi đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu như Nghị quyết HĐQT ngày 13/12/2019 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các công ty con và người có liên quan năm 2020; Nghị quyết HĐQT ngày 14/12/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Nghị quyết HĐQT ngày 05/02/2020 về việc bổ sung ngành nghề; Thông báo ngày 05/02/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày 05/02/2020; Nghị quyết HĐQT ngày 02/03/2020 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2020; Thông báo ngày 24/4/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại ngày 25/04/2020; Thông báo ngày 11/12/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày 15/12/2020; Nghị quyết HĐQT ngày 10/3/2021 về kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty.

-Phạt tiền 50 triệu đồng do công ty đã báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, trong năm 2019 và năm 2020, Công ty và 06 công ty con là người có liên quan của người nội bộ (Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin) của Công ty (gồm Công ty Tư vấn Công trình Châu Á Thái Bình Dương, CTCP Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn Hầm, CTCP Tư vấn Thiết kế Đường Bộ, CTCP Tư vấn Thiết kế Cầu Đường, CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2, CTCPTư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5) có các giao dịch cung cấp dịch vụ như phí quản lý thương hiệu, cho thuê trụ sở, điện nước, xưởng hồ sơ, dịch vụ tư vấn khảo sát, đứng đầu liên doanh, giao dịch mua dịch vụ của công ty con - chia thầu. Tuy nhiên, Công ty không trình bày các giao dịch với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.

-Phạt tiền 350 triệu đồng do công ty không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Cụ thể, ngày 20/12/2016, UBCKNN có công văn số 8396/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty, đồng thời yêu cầu Công ty đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra ngày 24/3/2021, Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Quỹ Samarang Asian Prosperity bị phạt 25 triệu đồng

Cũng trong ngày 28/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với quỹ Samarang Asian Prosperity có địa chỉ tại 11A Avenue Monterey L-2163 Luxembourg số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân do quỹ này đã báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể, ngày 17/12/2020, Samarang Asian Prosperity, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán HAH) đã bán 172.870 cổ phiếu HAH làm giảm lượng sở hữu từ 4.773.832 cổ phiếu (tỷ lệ 10,07%) xuống 4.600.962 cổ phiếu (tỷ lệ 9,71%) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua ngưỡng 1% (từ ngưỡng 10% xuống ngưỡng 9%). Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2020, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% của Samarang Asian Prosperity.

Công bố thông tin không đúng thời hạn Vietravel bị phạt

Trước đó, ngày 26/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel (mã chứng khoán VTR) số tiền 60 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Vietravel đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu như giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 soát xét thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, giải trình nguyên nhân chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét trên Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 7, bổ nhiệm kế toán trưởng theo quyết định ngày 01/06/2019, Tờ trình ngày 09/8/2019 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thành lập chi nhánh tại Hải Dương theo quyết định ngày 26/8/2019, phát hành cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/6/2020, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thay đổi người nội bộ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Giao dịch cổ phiếu EVE, một cá nhân bị phạt

Đối với cá nhân, ngày 29/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hàng quyết định phạt đối với ông Trịnh Xuân Giáo, địa chỉ tại số 141 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Trịnh Xuân Giáo đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 08/12/2020, ông Trịnh Xuân Giáo,đã mua 31.890 cổ phiếu EVE của CTCP Everpia làm tăng lượng sở hữu từ 1.872.650 cổ phiếu (tỷ lệ 4,92%) lên 1.904.540 cổ phiếu (tỷ lệ 5,01%) và trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên, đến ngày 27/01/2021, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi trở thành cổ đông lớn của ông Trịnh Xuân Giáo.

Giao dịch cổ phiếu DC4, Phó Tổng Giám đốc DIC Holdings bị phạt

Ngày 28/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng DIC Holdings (mã chứng khoán DC4) số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Võ Trung Kiên đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Võ Trung Kiên đã bán 30.000 cổ phiếu DC4 vào ngày 10/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu TAC, người nhà kế toán trưởng Dầu thực vật Tường An bị phạt

Cũng không báo cáo dự kiến giao dịch, ngày 28/04/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng quyết định phạt bà Nguyễn Thị Phương Nga, người có liên quan tới bà Nguyễn Phương Thảo - Kế toán trưởng CTCP Dầu thực vật Tường An (mã chứng khoán TAC số tiền 25 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 1/10/2019 bà Phương Nga đã bán 43.000 cổ phiếu TAC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày ký.

Mai Nguyễn

Các tin khác
Coteccons (CTD): Lợi nhuận quý 1/2021 giảm mạnh 56% xuống còn 54,4 tỷ đồng
CTD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Chủ tịch Coteccons: Chúng tôi không thâu tóm, công ty vẫn rất Việt Nam từ tên gọi đến con người
Coteccons: Quý 1/2021 lợi nhuận giảm sút, ban lãnh đạo khẳng định một số khách hàng chuyển thầu chỉ mang tính nhất thời
ĐHĐCĐ Coteccons (CTD): Lợi nhuận quý 1 giảm hơn nửa xuống còn 54,5 tỷ đồng, VLXD tăng giá không phải mối lo ngại quan trọng nhất
CTD: Nghị quyết HĐQT v/v bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
CTD: Link công bố báo cáo thường niên năm 2020
CTD: Nghị quyết HĐQT v/v bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021
CTD: Đơn từ nhiệm của ông Luis Fernando Garcia Agraz - Trưởng BKS
CTD: Nghị quyết HĐQT về chủ trương mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.